بشکه های فلزی کونیکال درب رینگی:

درهمه جای دنیا بشکه های کونیکال برای نگهداری و بسته بندی سالم انواع محصولات غذایی در داخل کیسه مورد استفاده قرار میگیرد. شکل مخروطی بشکه باعث میشود که بشکه ها بصورت تودرتو درداخل هم قرار بگیرندواین امر موجب صرفه جویی در فضای انبار و نیز کاهش قابل توجه هزینه های ترانسپورت میگردد. بشکه های کونیکال پالت بندی و براحتی جابجا وانبار میگردند. با در نظر گرفتن اندازه وقطر خارجی بشکه های کونیکال ، درکانتینرهای   تعداد 4 عدد بشکه دریک ردیف قرار میگیرند بطوری که در کانتینر 20 فوت تعداد 80عدد بشکه به آسانی بارگیری میشود.بشکه های کونیکال بعد از استفاده میتوانند جمع آوری و باز سازی گردند و مجددا مورد استفاده قرار گیرند.درداخل بشکه های کونیکال رب گوجه فرنگی ،پوره میوه جات درداخل کیسه های اسپتیک بسته بندی میشوند و کنسانتره مرکبات در داخل کیسه های نایلونی بسته بندی و درهوای سردخانه نگهداری میشود.

مشخصات عمومی بشکه های کونیکال:

 حجم: 218 لیتر

ورق مصرفی : ورق سرد روغنی مطابق استاندارد    Din1623EN10130

درب بشکه : بسته به سفارش و تقاضای مشتری درب بشکه کونیکال میتواند از ورق فلزی رنگ شده و یا ورق گالوانیزه باشد که توسط رینگ فلزی از جنس گالوانیزه با بست قلاب دار و یا پیچ ومهره باز و بسته میشود.

بدنه : دوخت بدنه با سیستم درز جوش الکترونیکی و تکنولوژی تریپل سیم انجام میشود.به منظور افزایش استحکام و پالت بندی آسان یک عدد کنگره رولی در بدنه فرم داده میشود.

رنگ آمیزی سطح خارجی : مطابق با رنگ انتخاب شده از سری رنگهای استاندارد موجود در کاتالوگ رال.

رنگ آمیزی داخلی : مطابق با رنگ انتخاب شده از سری رنگهای استاندارد موجود در کاتالوگ رال و یا در صورت سفارش مشتری رنگ آمیزی سطح داخلی با رنگهای فنولیک و یا اپوکسی پایه فنولینک جهت بسته بندی مواد غذایی و یا دیگر مواد خاص .

 

Conical  drums:

Conical drums are used worldwide to protect and safely pack all kind of food materials in bags. Conical shape provides saving in both storage space and transport costs. conical drums can be easily handled due to palletized storing. The overall diameter of drum allows to store four drums in line –over the width of an iso shipping container. 80 drum can be loaded into 20 container. Conical drums can be collected and reconditioned.

Conical drums can be easily stacked to achieve optimum storage in a freezing room . Aseptic bags are used for conditioning tomato and fruit paste ;plastic bags are used for citrus juice stored in a freezing room.

Conical drums general specifications :

volume : 218 LT

 steel : cold rolled steel plate in DIN 1623 EN 10130 standards.

Lids:Painted steel or galvanized steel. Upon request steel lids with standard closing ring with a lever.

Body :Electrically welded body seam. and production with triple-seam technology. One bead to maximize and palletizing.

Exterior paints & decorations : colours according  to the range of RAL standards catalogue.

Internal lining :colours according  to the range of RAL standards catalogue. If plain drums are not suitable for your application AZARCHELIK applay high quality phenolic . or epoxy – phenolic linings  for food stuff and special materials.