بشکه های فلزی استوانه ای درب رینگی:

حجم : 218 لیتر

ورق مصرفی : ورق فلزی سرد روغنی مطابق استاندارد   

DIN1623EN1013

درب : درب بشکه های فلزی درب رینگی تماما بازشو میباشد و با انواع رینگهای چفت شونده بسته میشوند. معمولا رینگ های چفت شونده با بست قلاب دار و یا پیچ مهره میباشند.

 درصورت درخواست امکان تعبیه دو عدد درب فلنجی 2 و 4/3 اینچ از نوع   Tri-sure

برروی سطح درب باز شونده میسر میباشد.

بدنه :دوخت بدنه بشکه با سیستم درز جوشی الکتریکی و با تکنولوژی تریپل سیم انجام میشود.جهت استحکام بدنه بشکه کنگره هایی با دوعدد رول غاتشی در بدنه شکل داده میشود.

رنگ آمیزی سطح خارجی : مطابق با رنگ انتخاب شده از سری رنگهای استاندارد موجود در کاتالوگ رال.چاپ سیلک تک رنگ در بدنه و سطح فوقانی بشکه.

رنگ آمیزی سطح داخلی :مطابق با رنگ انتخاب شده از سری رنگهای استاندارد موجود در کاتالوگ رال و یا در صورت سفارش مشتری رنگ آمیزی سطح داخلی با رنگهای فنولیک و یا

اپوکسی پایه فنولینک جهت بسته بندی مواد غذایی و یا دیگر مواد خاص .

 

OPEN-Top steel drums

volume : 218 LT

 steel : cold rolled steel plate in DIN 1623 EN 10130 standards.

Lids:Removable lid for open head drums with various gaskets and closing rings. The standard closing ring with a lever, nut and bolt closures are optional.

The Removable lid can also be provided with the optimum safety 2” and ¾” tri sure 4s closures can be sealed with tab seals.

Body :Electrically welded body seam. and production with triple-seam technology.Corrugation option on the body for additional strength and tow rolling beads on the body.

Exterior paints & decorations : colours according  to the range of RAL standards catalogue.Silk – screening option on the body or top end.

Internal lining :

colours according  to the range of RAL standards catalogue. If plain drums are not suitable for your application AZARCHELIK applay high quality phenolic  or epoxy – phenolic linings  for food stuff and special materials.